Bodemdiertjes

We hebben rond school gezocht naar bodemdiertjes. We hebben er heel wat gevonden!