Ontwikkelingsvoorsprong

Wat is hoogbegaafdheid precies? Dit is een vraag waar psychologen en experts nog geen eenduidig antwoord op kunnen geven. Gelukkig bestaan er wel toonaangevende modellen en definities van hoogbegaafdheid. Het triadisch interdependentiemodel (Renzulli en Mönks) gaat ervan uit dat een kind hoogbegaafd is wanneer hij beschikt over: hoge intellectuele capaciteiten, een hoge mate van creativiteit en een hoge mate van motivatie.
In Nederland wordt intelligentie gemeten aan de hand van een intelligentieonderzoek. Wanneer een kind uit deze meting komt met een IQ van 130 of hoger, wordt er gesproken van een hoogbegaafd persoon. Let wel op: tijdens een intelligentieonderzoek kan iemand ook onderpresteren. Het gebeurt regelmatig dat hoogbegaafden juist gedemotiveerd raken door belemmerende omgevingsfactoren.

Soms wordt gedacht dat hoogbegaafde kinderen alles vanzelf kunnen, niets is minder waar. Hoogbegaafden vormen een risicogroep en hebben juist aangepaste begeleiding en ondersteuning nodig. Binnen OOZ en binnen het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen naar De Plusklas in Ommen (op Het Koloriet) of naar de Cnopius klas in Zwolle, wanneer ze aan gestelde criteria voldoen. Naast de uitdaging die hier geboden wordt, is het belangrijk dat de kinderen in contact komen met ontwikkelingsgelijken (peers).

Op Nieuwebrug proberen we de kinderen daarnaast goed te begeleiden door het interventiemodel versnellen, verrijken en verbinden te hanteren (Hooft en van der Zwan). Dit model beschrijft dat hoogbegaafden het best presteren en het minste risico hebben tot het ontwikkelen van sociaal-emotionele problemen wanneer deze drie interventies in combinatie worden ingezet in het onderwijs. De kinderen worden hierin begeleid door de intern begeleider Sanne Denkers, zij heeft een cursus hoogbegaafdheid afgerond bij het LICH. Per kind en per situatie zal altijd met ouders worden bekeken welk traject wenselijk is en welke begeleiding er nodig is.