Overblijven

Overblijven
Voor de leerlingen bestaat de mogelijkheid om over te blijven. Dit gebeurt onder toezicht van meerdere overblijfkrachten. Dit zijn ouders van de school

Het eten voor de overblijfkinderen gebeurt onder toezicht van de leerkracht. Na het eten nemen de overblijfouders het in het geheel over. Er is altijd een leerkracht beschikbaar voor ondersteuning bij incidenten of onduidelijkheden.

We streven ernaar dat er niet meer dan tien kinderen per overblijfkracht aanwezig zijn.

Om uw kind aan te melden kunt u terecht bij de overblijfcoördinator. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u bij deze persoon terecht.

Overblijfcoördinator:
Sacha Woldering