Participatiefonds

In de gemeente Ommen is het mogelijk om een bijdrage te krijgen voor uw kind op het gebied van sport of cultuur. Dit kan door middel van het Participatiefonds. Dit fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig/geen geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Lees hier meer over, via de onderstaande link. 

Participatiefonds gemeente Ommen 

Wilt u een aanvraag doen, klik op de onderstaande link en vul het formulier in. Vervolgens stuurt u het ingevulde formulier inclusief de bewijsstukken op naar onderstaand adres. 

Aanvraagformulier Participatieformulier  

Gemeente Ommen
afdeling Maatschappelijk Domein
T.a.v. EKT
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg 

Vindt u het fijn dat wij u helpen? Loop dan gerust even binnen bij de directeur Janneke Wind (of mail naar j.wind@ooz.nl).