Schoolgids

Schoolgids
Via onderstaande link kunt u onze schoolgids bekijken. In een schoolgids beschrijft een school het onderwijs en alle praktische zaken. Het geeft ouders een beeld van de visie, de methodieken en de opbrengsten. Voor nieuwe ouders kan een schoolgids een eerste globale kennismaking zijn met de school.

 

Schoolgids 2023-2024