Ons onderwijs

Ons uitgangspunt is dat ieder kind kan en wil leren. Autonomie, relatie en competentie vormen uitgangspunten van ons onderwijs. Binnen onze school werken ouders, leerlingen en leerkrachten samen aan een krachtige leeromgeving.

Wij willen kinderen actief betrekken bij hun eigen leerproces en op verschillende manieren laten leren. Door persoonlijke aandacht en ruimte voor de eigen ontwikkeling realiseren we een unieke onderwijssituatie.