Ondernemend Leren

Op OBS Nieuwebrug zetten we in op Ondernemend Leren. Dit doen we door ruimte te geven aan ‘ondernemerszin’. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van zelfsturing en creativiteit. Hiermee willen we de leermotivatie en -houding van leerlingen vergroten: kinderen zijn van nature nieuwsgierig. 
 
Daarnaast willen we bereiken dat leerlingen allerlei competenties ontwikkelen, waardoor ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Denk aan probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken. Binnen Ondernemend Leren is er aandacht voor talentontwikkeling, toekomstgericht onderwijs en betekenisvolle activiteiten, deels in het kader van burgerschap. Bij Ondernemend Leren komen allerlei vakgebieden en leerdoelen samen. Deze onderdelen zijn grotendeels opgenomen in Ondernemend Leren: het GroeiLab, de Biologie+ lessen en Natuurwijs, Blink Wereld (wereldoriëntatie), werken aan een eigen doel, de creatieve vakken en HVO/GVO.  

Kiemen, groeien, werken, oogsten

Bij Ondernemend Leren werken we met thema’s, waarbij er altijd een prikkelende opening is, waardoor kinderen nieuwsgierig worden. We verkennen samen het thema en ontdekken wat er allemaal bij hoort. Dat noemen we kiemen. Tijdens ‘groeien’ volgens de kinderen allerlei verplichte en/of keuzeworkshops. Dit zijn deels lessen vanuit de lesmethode Blink Wereld, maar het zijn ook interessante workshops door gastsprekers en aantrekkelijke activiteiten waarbij je je talenten kunt ontwikkelen. Tijdens ‘werken’ gaan kinderen in groepjes aan de slag met een Ondernemende Vraag. Dit zijn onderzoeksvragen waaraan de leerlingen een periode werken volgens de stappen van ontdekkend leren, onderzoekend leren of ontwerpend leren. De antwoorden die ze ophalen worden gepresenteerd tijdens de fase ‘oogsten’. Hierbij is ook veel aandacht voor reflectie, zoals hoe is de samenwerking verlopen, waar liep je tegen aan en wat zou je de volgende keer anders kunnen doen. Oogsten kan ook een voorstelling zijn of een tentoonstelling met echt publiek.