Ons bestuur

Onze school behoort tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, waaronder nog 23 andere basisscholen, 9 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Visie
We bewegen in de wereld:
Wanneer we naar de wereld kijken, ervaren we ook dat het tijd is voor een waarderende blik. We zien dat in deze tijd de waarden van het openbaar onderwijs belangrijker zijn dan ooit: “gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting”. Het sterkt ons in onze maatschappelijke opdracht. In onze bevlogenheid, in de overtuiging dat onderwijs ertoe doet. Dat een school geen diplomafabriek is waar alleen cijfers tellen. Maar een veilige basis is, van waaruit kinderen straks vol vertrouwen de wereld in stappen.

We geven richting:
Vanuit die visie leggen we vier strategische accenten. Het zijn onderwerpen die, elk op een eigen manier, voor onze scholen herkenbaar zullen zijn. Met deze accenten willen we onze scholen inspireren en hen richting geven om hun onderwijs vorm te geven.

Hieronder het filmpje, waarin wordt verteld wat de 4 accenten zijn.

Kees Elsinga, college van bestuur
“Een strategisch beleidsplan is als je beste paar schoenen: het knelt niet, heeft genoeg ruimte om te bewegen en geeft steun om je voorruit te brengen.”