Ons bestuur

Onze school behoort tot de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). OOZ verzorgt openbaar onderwijs op 37 scholen met meer dan 2.000 medewerkers voor ongeveer 12.300 leerlingen in 10 gemeentes. Elke OOZ-school heeft een eigen visie voor haar leerlingen.  
 
OOZ is er voor iedereen. Op de scholen in de regio Zwolle, komen leerlingen van 0-18 jaar bij elkaar. Dat geeft een unieke kans om hen vroeg vertrouwd te maken met verschillen. Met het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs is er voor elke leerling een onderwijsaanbod dat past bij mogelijkheden, persoonlijke voorkeuren en interesse. 

 

Visie
We bewegen in de wereld:
Wanneer we naar de wereld kijken, ervaren we dat het tijd is voor een waarderende blik. We zien dat in deze tijd de waarden van het openbaar onderwijs belangrijker zijn dan ooit: “gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting”. Het sterkt ons in onze maatschappelijke opdracht. In onze bevlogenheid, in de overtuiging dat onderwijs ertoe doet. Dat een school geen diplomafabriek is waar alleen cijfers tellen. Maar een veilige basis is, van waaruit kinderen straks vol vertrouwen de wereld in stappen.

We geven richting:
Vanuit die visie leggen we vier strategische accenten. Het zijn onderwerpen die, elk op een eigen manier, voor onze scholen herkenbaar zullen zijn. Met deze accenten willen we onze scholen inspireren en hen richting geven om hun onderwijs vorm te geven.

Hieronder het filmpje, waarin wordt verteld wat de 4 accenten zijn: burgerschap, kansengelijkheid, inclusiever onderwijs en duurzaam in beweging.