ParnasSys & Parro

ParnasSys

ParnasSys is het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken om leerlingen te volgen. In dit leerlingvolgsysteem zit ook een ouderportaal waarin ouders informatie over hun kinderen kunnen inzien. Het ouderportaal van ParnasSys bestaat uit verschillende modules.
U heeft een inlogcode gekregen om dit te bekijken.

Inloggen
Nadat u bent ingelogd kunt u via ‘account’ een eigen wachtwoord instellen. Inlogcode kwijt? Mail dan naar: d.vandam@ooz.nl voor een nieuwe code.

  • Wat kunt u zien in het ouderportaal van ParnasSys?
  • Absenties: hier vindt u alle doorgegeven absenties van uw kind
  • Leerlinggegevens: hier kunt u de toetsgegevens van uw kind zien
  • Groep: hier kunt u zien bij welke kinderen uw kind in de klas zien
  •  Contactgegevens: hier staan de contactgegevens van uzelf en de school

Wijzigingen aanbrengen
In de velden met een potloodje kunt u zelf wijzigingen aanbrengen. De wijzigingen worden dan via email aan school bekend gemaakt, wij voeren de wijzigingen vervolgens door.

Gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden zijn, is het mogelijk om voor beiden ouders een eigen inlogcode aan te vragen.

Parro-App

Volg de schoolavonturen van je kind, op de Parro-app.

Wat biedt de Parro-app:

  • U blijft op de hoogte van zowel de leuke als de belangrijke schoolzaken
  • U ontvangt leuke foto’s van de groep
  • U kunt een berichtsturen naar de leerkracht om snel wat te vragen/regelen
  • U kunt de absentie melden
  • U kunt de oudergesprekken zelf inplannen

Parro biedt een veilige, gesloten omgeving!