Talent in bloei

Talent
Elk kind heeft een talent! Soms weet je al waar je talent voor hebt of kun je dat nog ontdekken. Een talent komt niet zomaar boven drijven. We willen daarom de kinderen op Nieuwebrug de kans bieden om allerlei activiteiten uit te proberen en hiermee hun eigen talenten te ontdekken tijdens Ondernemend Leren. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
Wij willen tegemoetkomen aan de vraag van elke leerling, en hen de aandacht geven die hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Voor leerlingen, die meer aankunnen, hebben wij op schoolniveau diverse mogelijkheden. We kunnen de lesstof compacter aanbieden, waardoor er meer ruimte is voor zaken, die meer uitdaging geven.  
Daarnaast bieden we deze leerlingen de mogelijkheid om te werken aan een verrijkt aanbod binnen Ondernemend Leren. Binnen het thema kunnen de leerlingen door ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren in groepjes werken aan een ondernemende vraag. Grenzen verleggen, samenwerken, kritisch denken en creativiteit staan centraal.  
Daarnaast bieden we in een schooljaar geregeld specifieke workshops aan over thema’s als lerenleren, omgaan met falen, hoe werkt je brein en het ontwikkelen van denkprofielen. Deze workshops kunnen door verschillende leerkrachten worden gegeven.

Cnopius- en kangaroeklas
Ons bestuur OOZ heeft een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid met een eigen lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. De Cnopiusklassen zijn voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De Kangoeroeklas is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groepen 3 en 4. Het zijn lesvoorzieningen waar leerlingen elkaar wekelijks ontmoeten. Ze volgen een aanvullend programma dat ook deels thuis en op de eigen basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan het hoogbegaafd zijn en de omgang hiermee. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen van deze voorziening in Zwolle gebruik maken