Talent in bloei

GroeiLab
Elk kind heeft een talent! Soms weet je al waar je talent voor hebt of kun je dat nog ontdekken. Een talent komt niet zomaar boven drijven. We willen daarom de kinderen op Nieuwebrug de kans bieden om allerlei activiteiten uit te proberen en hiermee hun eigen talenten te ontdekken. Elke week, op maandag gaat een kleine groep kinderen o.l.v. onderwijsassistenten aan de slag om hun talent(en) te ontdekken. Biologie Plus speelt hierbij ook een grote rol.

GroeiLab voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
Zoals al enkele malen is genoemd, willen wij tegemoet komen aan de vraag van alle leerlingen. Elke leerling verdient de aandacht die hij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Voor leerlingen, die meer aankunnen, hebben wij op schoolniveau diverse mogelijkheden. Onze organisatie biedt veel mogelijkheden om leerlingen de stof compacter aan te bieden, waardoor er meer ruimte is voor zaken, die meer uitdaging geven. Als school vinden wij het echter ook erg belangrijk dat deze leerlingen ook andere vakken krijgen aangeboden, die normaal niet op een basisschool zijn terug te vinden. Binnen school hebben wij vanaf aankomend schooljaar het GroeiLab. Naast het verrijkte aanbod in de klas is er voor onze excellente leerlingen de mogelijkheid om op maandag een dagdeel naar het GroeiLab te gaan o.l.v. van leerkrachten en onderwijsassistenten. Leerlingen die naar dit lab gaan, hebben extra uitdaging en verdieping nodig naast de reguliere lesstof en de verrijking en extra uitdaging die ze krijgen binnen de groep. Leerlingen gaan daar vooral bezig met onderzoekend leren, het leren leren en het ontwikkelen van de denkprofielen. Voor leerlingen in het GroeiLab is het belangrijk dat ze hun eigen grenzen gaan verleggen en kunnen samenwerken. Ook kunnen ze tijdens andere lesuren werken aan opdrachten vanuit het lab.
Binnen Ommen hebben wij ook nog de mogelijkheid om deze leerlingen naar de Plusklas te laten gaan. Wij vinden dat een verrijking van ons onderwijs.

Cnopius- en Kangoeroeklas
Ons bestuur heeft een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid met een eigen lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen, de Cnopiusklassen voor de groepen 5 t/m 8. De Kangoeroeklas is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong voor de groepen 3 en 4. Het zijn lesvoorzieningen waar deze leerlingen elkaar wekelijks ontmoeten. Ze volgen een aanvullend programma dat ook deels thuis en op de eigen basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan het hoogbegaafd zijn en de omgang hiermee. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen van deze voorziening in Zwolle gebruik maken

De procedure verwijzing speciaal onderwijs
De beslissing om de procedure verwijzing speciaal onderwijs op te starten, wordt door de school in overleg met ouders en ingeschakelde externe instanties genomen. Het zijn altijd de ouders die hun kind bij een andere school aanmelden. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, waarbinnen alle schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden samenwerken. Passend onderwijs is voor onze school niet nieuw.