Talent in bloei

GroeiLab
Wij willen tegemoet komen aan de vraag van elke leerling, en hen de aandacht geven die hij/zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Voor leerlingen, die meer aankunnen, hebben wij op schoolniveau diverse mogelijkheden. We kunnen de lesstof compacter aanbieden, waardoor er meer ruimte is voor zaken, die meer uitdaging geven.
Daarnaast bieden we deze leerlingen de mogelijkheid om te werken aan een verrijkt aanbod binnen Ondernemend Leren. Binnen het thema kunnen de leerlingen door ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren in groepjes werken aan een ondernemende vraag. Grenzen verleggen, samenwerken, kritisch denken en creativiteit staan centraal.
Tijdens Plus-Je-Klas is er voor deze doelgroep aandacht voor het leren leren en het ontwikkelen van de denkprofielen. Plus-Je-Klas wordt gegeven door een leerkracht of onderwijs assistent en vindt gedurende een schooljaar wekelijks plaats.

Cnopius- en Kangoeroeklas
Ons bestuur OOZ heeft een Expertisecentrum Hoogbegaafdheid met een eigen lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. De Cnopiusklassen zijn voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De Kangoeroeklas is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groepen 3 en 4. Het zijn lesvoorzieningen waar leerlingen elkaar wekelijks ontmoeten. Ze volgen een aanvullend programma dat ook deels thuis en op de eigen basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht besteed aan het hoogbegaafd zijn en de omgang hiermee. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen van deze voorziening in Zwolle gebruik maken.