Uniek bij ons!

Natuurlijk Nieuwebrug!
Onze school heeft de natuur in haar bloed. Drie keer per jaar gaan de leerlingen een ochtend op stap met de boswachter. Wij werken bij Ondernemend Leren regelmatig aan natuurthema’s. Een schooltuin mag natuurlijk niet ontbreken waar kinderen regelmatig in helpen. Zo ook bij de verzorging van onze kippen in het kippenhok

Buitenles
Op Nieuwebrug worden regelmatig lessen buiten gegeven. Wij gebruiken daarbij de omgeving van de school, het bos, het plein, de moestuin en de dieren rondom de school. We merken dat deze vorm van onderwijs enorm motiverend werkt bij de leerlingen. Buiten spelen, bewegen en ontdekken is een goede aanvulling op ons reguliere onderwijs en daarmee een verrijking voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Ondernemend leren
Op OBS Nieuwebrug zetten we in op Ondernemend Leren. Dit doen we door ruimte te geven aan ondernemerszin. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van zelfsturing en creativiteit. Hiermee willen we de leermotivatie en –houding van leerlingen vergroten. Daarnaast willen we bereiken dat leerlingen allerlei competenties ontwikkelen, waardoor ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Denk aan samenwerken, probleem oplossen en kritisch denken.
Binnen Ondernemend Leren is er aandacht voor talentontwikkeling, toekomstgericht onderwijs en betekenisvolle activiteiten in het kader van burgerschap. Bij Ondernemend Leren komen allerlei vakgebieden en leerdoelen samen. Ook deze onderdelen zijn grotendeels opgenomen in Ondernemend Leren: het GroeiLab, de Biologie+ lessen en Natuurwijs, Blink Wereld (wereldoriëntatie), werken aan een eigen doel en de creatieve vakken.