Het team

We zijn een enorm betrokken team dat enthousiast en met hart voor de school bezig is. Samen met ouders willen wij onze leerlingen een fijne basisschooltijd geven, waar ze met veel enthousiasme op terug kunnen kijken. Wij hechten groot belang aan opleiden en nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat wij graag onze school openstellen voor stagiaires.

directuer   Janneke
Directeur
   
  Sanne
Intern begeleider
Groepsleerkracht
boven- & onderbouw
Gedragsspecialist
Hoogbegaafdheidspecialist
   
  Sharisma
Groepsleerkracht
bovenbouw
   
  Els
Groepsleerkracht
onderbouw
   
  Fatma
Onderwijsassistent
   
  Jan
Vakleerkracht
Godsdienstige vorming
   
  Diana
Onderwijssecretaresse
   
  André
Conciërge
   
  René
Locatie leider
Groepsleerkracht
bovenbouw
ICT Specialist
   
  Diane
Intern begeleider
   
  Tanja
Groepsleerkracht
onderbouw
   
  Junilla
Beeldcoach
   
  Carles
Onderwijsassistent
   
  Henk
Vakleerkracht
muziek
   
  Patrick
Conciërge