Het team

We zijn een enorm betrokken team dat enthousiast en met hart voor de school bezig is. Samen met ouders willen wij onze leerlingen een fijne basisschooltijd geven, waar ze met veel enthousiasme op terug kunnen kijken. Wij hechten groot belang aan opleiden en nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat wij graag onze school openstellen voor stagiaires.

  Janneke
Directeur
   
  Sanne
Intern begeleider
Groepsleerkracht 7/8
Gedragsspecialist
Hoogbegaafdheidspecialist
   
  Tanja
Groepsleerkracht
1 t/m 4
   
Jan
Vakleerkracht
godsdienstige vorming
   
  Henk
Vakleerkracht
muziek
   
  Fatma
Onderwijsassistent
   
  Tom
Onderwijsassistent
   
  Daniël
Conciërge
  René
Groepsleerkracht
7/8
   
  Guido
Groepsleerkracht 5/6
   
  Ilone
Groepsleerkracht
1 t/m 4
   
  Maroesja
Vakleerkracht
humanistische vorming
   
   Junilla
Beeldcoach
   
  Iris
Onderwijsassistent
   
  Diana
Onderwijssecretaresse