Protocol: afwezigheid leerkracht

Download dit protocol (PDF bestand)

De afgelopen tijd is regelmatig in het nieuws geweest dat de druk op het onderwijs groot is. Dit heeft mede te maken met het feit dat er te weinig leerkrachten zijn. Helaas heeft dit soms ook gevolgen voor onze school. We constateren dat er onvoldoende vervangende leerkrachten beschikbaar zijn om afwezige leerkrachten op te vangen.

De directies en het bevoegd gezag doen er alles aan om steeds weer invallers te vinden. De vervanging van de scholen van OOZ wordt centraal gecoördineerd. Maar ondanks dat, zullen we helaas nu en in de toekomst geconfronteerd worden met het feit dat er geen invaller is voor een afwezige leerkracht. Vandaar dit ”protocol vervanging bij afwezigheid”.

Uiteraard doen we er alles aan om dit voor uw kind en u goed te organiseren, maar dit lukt niet altijd. Om duidelijkheid te verschaffen is het volgende protocol “vervanging afwezige leerkracht” vastgesteld:
We volgen onderstaand stappenplan wanneer er geen invalkracht beschikbaar is.

Onder- en bovenbouw

  • Bij de eerste ziektedag van een leerkracht komen de kinderen gewoon naar school en worden zij ondergebracht in de andere groep. Een ouder wordt gevraagd aanwezig te zijn op school i.v.m. het vier-ogen principe. (dit geldt voor elke dag waarvoor het 4-ogen principe geldt).
  • Mocht blijken dat de leerkracht langer ziek is, dan zal de school er voor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld wordt, en zijn de kinderen van die groep de tweede ziektedag vrij.
  • Om te voorkomen dat een bepaalde groep teveel lesdagen mist, bekijken we de derde dag of een leerkracht van een andere groep voor deze groep kan staan. De klas van die vervangende leerkracht blijft dan de derde dag thuis. De ouders van deze groep horen dit in de loop van de tweede ziektedag. Bij de keuze welke groep de derde dag thuis blijft, kijken wij naar de klassen die het minst te maken hebben gehad met uitval van de leerkracht en vervangende leerkrachten. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er niet één groep onevenredig veel belast wordt.

We hopen dat u voor opvang kunt zorgen als uw kind(eren) thuis moet(en) blijven. De school heeft in principe geen personeel over om de kinderen op te vangen. Heeft u echt geen opvang voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven, laat dit dan weten. Dan bekijken wij hoe wij uw kind alsnog op school op kunnen vangen.

Uiteraard zullen wij altijd ons uiterste best doen om z.s.m. een structurele oplossing (vervanging van de afwezige leerkracht) te vinden.

We hopen hiermee voor deze noodsituaties een passende oplossing te hebben.
Dit protocol is op schoolniveau vastgesteld en te vinden op de website en in de
schoolgids.